ถามตอบเรื่องลายเซ็นกับซินแสเป็นหนึ่ง

Q : ลายเซ็น ณ.เณร แบบไหนถึงจะดีคะ ?

A : ลักษณะลายเซ็น ณ.เณร ที่ดี ต้องเซ็นแล้วมีถุงทรัพย์ค่ะ หากเซ็นแล้วไม่มีถุงทรัพย์ ถือว่าไม่ดีค่ะ