ลายเซ็นที่ส่งผลให้ทะเลาะวิวาทกันในครอบครัว ฉบับซินแสเป็นหนึ่ง