ถามตอบเรื่องลายเซ็นกับซินแสเป็นหนึ่ง

Q : ลายเซ็น อ.อ่างที่ดี ควรเป็นแบบไหนคะ ?

A : ลายเซ็น อ.อ่างที่ดี ครวรมีลักษณะ อ.อ่างฐานกว้าง ถือว่าเป็นจัดรับทรัพย์ที่ดีค่ะ