ถามตอบเรื่องลายเซ็นกับซินแสเป็นหนึ่ง

Q: ลายเซ็น อ.อ่างที่ดี ควรเป็นแบบไหนคะ ?

A: ลายเซ็น อ.อ่าง ที่ดี ควรมีลักษณะ อ. อ่าง ฐานกว้าง ถือว่าเป็นจุดรับทรัพย์ที่ดีค่ะ