ลายเซ็นที่ใช้แล้วชีวิตจะพัง ฉบับซินแสเป็นหนึ่ง

ไม่อยากชีวิตพัง ห้ามเซ็นแบบนี้เด็ดขาด!!