วันคเณศจตุรถี เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง “บูชาพระพิฆเนศ”

วันที่ 19 – 28 ก.ย. 66
เป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองบูชาพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

เชื่อกันว่า หากได้ทำการขอพรกับองค์พระพิฆเนศในวันนี้ จะทำให้พรนั้นสำเร็จสมหวังดั่งใจปรารถนา

วันคเณศจตุรถี
จัดเตรียมของถวาย

🔴 ธูปหอม เทียน หรือกำยาน
การบูชาจุดเครื่องหอมถวายต่อองค์เทพในพิธีศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่า เป็นการสื่อสารถึงองค์เทพโดยตรง เนื่องจากกลิ่นควันหอมที่ลอยขึ้นไปด้านบน เปรียบเสมือนเครื่องสักการะกำลังลอยขึ้นไปหาองค์เทพบนสรวงสวรรค์

🔴 ดอกไม้สดหรือพวงมาลัย
– ดอกดาวเรือง ส่งเสริมความรุ่งโรจน์ เจริญรุ่งเรือง
– ดอกกุหลาบ เสริมความรัก ช่วยเพิ่มเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ของทุกคน
– ดอกมะลิ เสริมความสุขสมหวัง ชีวิตสมบูรณ์ จิตใจเบิกบาน
– ดอกบัว เสริมความสงบสุข จิตใจสะอาด บริสุทธิ์ผ่องใส
– ดอกชบาสีแดงถวายคู่กับหญ้าแพรก ส่งเสริมสติปัญญา เฉลียวฉลาด ความรู้แตกฉาน

🔴 ผลไม้มงคลต่าง ๆ
– กล้วย เสริมเรื่องความปรารถนา ช่วยให้คำขอเรื่องต่าง ๆ ประสบความสำเร็จสมดังใจต้องการ
– ส้ม เสริมเรื่องการเงิน การได้โชคได้ลาภ ไม่ติดขัดเรื่องเงินทองยามลำบาก
– มะพร้าว เสริมเรื่องสุขภาพ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ชีวิตมีความสงบสุข
– สับปะรด เสริมเรื่องบริวารที่ดี มีคนรอบข้างช่วยสนับสนุน
– ทับทิม นำพาเงินทองและความเจริญรุ่งเรือง การค้าจะไม่นิ่งเงียบ มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ
– อ้อย เสริมความอุดมสมบูรณ์ มีความมั่นคงในชีวิต

🔴 น้ำดื่มสะอาด นมสด น้ำแดง หรือน้ำอ้อย (แนะนำให้ถวายใส่แก้ว)
ควรจะเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วแต่ไม่ให้ล้น เพราะการถวายน้ำดื่มสะอาด นมสด น้ำแดง หรือน้ำอ้อยกับองค์เทพ
เปรียบเสมือนกับการเติมเต็มให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลน มีกินมีใช้ตลอดไป

🔴 ขนมลาดู ขนมโมทกะ
มีความหมายถึง ความยินดี พึงพอใจ รื่นเริงบันเทิงใจ เชื่อกันว่า เป็นขนมที่พระพิฆเนศทรงโปรดปรานมากที่สุด หากได้ถวายขนมลาดู
ขนมโมทกะแล้ว องค์ท่านจะประทานพรความสำเร็จและความโชคดีให้

🔴 ธัญพืชมงคล 9 ชนิด
1. งาดำ หมายถึง อำนาจ บารมี
2. งาขาว หมายถึง จิตใจเบิกบานบริสุทธิ์
3. ลูกเดือย หมายถึง การมีสุขภาพที่ดี
4. ถั่วเขียว หมายถึง เจริญงอกงามทุกเรื่อง
5. ถั่วดำ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
6. ถั่วแดง หมายถึง ความปรองดอง รักใคร่
7. ถั่วลิสง หมายถึง การมีชีวิตที่ยืนยาว
8. ถั่วเหลือง หมายถึง เพิ่มพูนเงินทอง
9. ข้าวโพด หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

🙏 บทสวด 🙏
“โอมศรีคเณศายะนะมะ”
(จำนวน 9 จบ)

🙏 ตั้งจิตทำสมาธิ ระลึกถึงองค์พระพิฆเนศ พร้อมอธิษฐานกล่าวคำขอพร
“ข้าพเจ้า…(ชื่อ – นามกสุล)…วัน/เดือน/ปีเกิด…ขอบารมีแห่งองค์พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ จงช่วยดลบันดาลให้ข้าพเจ้า
มีการงานที่ดี การเงินที่ดี ความรักที่ดี สุขภาพที่ดี มีความสุข ความเจริญ สมความปรารถนาทุกประการเทอญ สาธุ สาธุ”