วันพระเดือนเมษาให้ทำบุญด้วยสิ่งนี้ ?

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔)

ให้ทำบุญด้วย ของสีเขียว เช่น อาหารพวก ผัดผัก น้ำผลไม้สีเขียว ธูป เทียนสีเขียว

เสริม : เรื่องการทำมาหากิน ค้าขาย ให้มีกินมีใช้ ค้าขายดี

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 ตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔)

ให้ทำบุญด้วย ยารักษาโรค

เสริม : เรื่องสุขภาพ ทั้งร่างการและจิตใจที่แข็งแรงวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕)

ให้ทำบุญด้วย น้ำยาล้างห้องน้ำ

เสริม : เรื่องการงาน ให้ราบรื่น ไม่ติดขัด พบเจอปัญหาก็สามารถแก้ไขได้

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕)

ให้ทำบุญด้วยของ หลอดไฟ

เสริม : เรื่องธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ชีวิตไม่ตกอับมืดมน มีแสงสว่างนำทาง