วิธีการหันทิศข้าทาสบริวารถวายศาลต่างๆ

การตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย เป็นสิ่งที่หลายบ้านให้ความสำคัญในการจัดตั้งตามความเชื่อว่าควรจะมีไว้เพื่อปกป้อง คุ้มครอง ดูแล รักษาบ้านเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุข 

    อาจารย์มีเคล็ดเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมหลังจากตั้งศาลแล้วมาแนะนำค่ะ

  1. ทิศทางในการวางข้าทาสบริวาร เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ควรคำนึกถึง โดยส่วนใหญ่คนจะวางข้าทาสบริวารหันหน้าออกจากตัวองค์ท่าน  แต่ตามหลักของซินแสเป็นหนึ่งแล้ว ทิศที่ควรวางคือให้หันหน้าข้าทาสบริวารเข้าหาตัวองค์ท่าน เพื่อข้าทาสบริวารพร้อมที่จะดูแล รับใช้
  2. การวางข้าทาสบริวารเมื่อหันหน้าเข้าตัวศาล ตัวข้าทาสบริวารชายควรจะอยู่ฝั่งขวา ข้าทาสบริวารหญิงควรจะอยู่ฝั่งซ้าย ตามตำราของอาจารย์ ขวาชาย ซ้ายหญิง เมื่อหันหน้าเข้า

วิธีการถวายข้าทาสบริวารเสริมความเป็นมงคล

      สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจ เปิดกิจการ  อยากมีบริวารที่ดี  การถวายข้าทาสบริวารจะส่งผลให้มีบริวาร มีคนสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ มีกัลยาณมิตรคอยส่งเสริม ให้เรามีความรุ่งเรืองในชีวิต

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ข้าทาสบริวารชาย หญิง 5 คู่

2. นางรำ 5 คู่

3. ปัดกวาด เช็ดถู ทำความสะอาด ทั้งภายนอกและภายใน ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย

 หลังจากนั้นให้เตรียมธูป 16 ดอก แล้วนำสิ่งของที่เตรียมมาทั้งหมดใส่ถาด วางไว้ข้างหน้า จุดธูปพร้อมกับกล่าว…

ตั้งนะโม 3  จบ

     เจ้าที่เทวดานัง ปิยสุตวา มหาลาโภ ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตา ศรีธาสุตถีพระวันตุเม 

     ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ ศาลพระพรหม ศาลตายาย บัดนี้ ข้าพเจ้าชื่อ…….นามสกุล…….เกิดวันที่…….. ขอถวาย ข้าทาสบริวารชาย หญิง 5 คู่ เพื่อเป็นคนรับใช้ดูแลศาล ขอถวายนางรำ 5 คู่ เพื่อความบันเทิง  

      ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้สิ่งต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้ถวาย จงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีบริวารที่ดี มีผู้ใหญ่เอ็นดู หนุนนำช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

     ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ เดินทางไป ทิศใด ตำบลใด มีแต่ความปลอดภัย ทั้งไปและกลับด้วยเทอญ 

     อธิษฐานจบ ปักธูปลงกระถาง

     เพียงเท่านี้ความเป็นสิริมงคลก็จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ มีบริวารที่ดี มีคนหนุนนำ พร้อมให้ความช่วยเหลือ

วิธีการดูแล

1. ควรถวายน้ำและเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกวันในช่วงก่อน 08.00 น.

2. ดอกไม้ ผลไม้และอาหารคาวหวาน อาจารย์ขอแนะนำให้ถวายทุกวันพระ หรือทุกวันพฤหัสได้จะยิ่งดี

3. ปัดกวาด เช็ดถู ทั้งนอกและในศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย เป็นประจำ

4. ห้ามปล่อยให้น้ำในโอ่งเงินโอ่งทองแห้ง หมั่นเติมน้ำให้เต็มโอ่งอยู่เสมอ

ความสวยงามน่ามอง น่าบูชาของศาลจะช่วยเสริมในเรื่องความเป็นสิริมงคล ทำให้บ้านและครอบครัวพบเจอความสุข มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา

จึงต้องหมั่นดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีเสมอ