สายธุรกิจต้องมา สักการะหลวงพ่อโต ซำปอกง มิตรดี ทรัพย์มั่งมี วัดกัลยาณมิตร

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

“วัดกัลยาณมิตร” สร้างขึ้นโดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (เจ้าสัวโต) ที่ได้อุทิศที่ดินเพื่อสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จึงได้รับพระราชทานนามว่า “วัดกัลยาณมิตร” ซึ่งมีความหมายว่า “มิตรที่ดี” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งมิตรภาพระหว่างพระองค์กับเจ้าสัวโต

พระพุทธดิลกโลกเชษฐ์

พระวิหารน้อยมีพระประธานชื่อว่า “พระพุทธดิลกโลกเชษฐ์” ผู้คนนิยมมาสักการะขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิต นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ  และวิถีชีวิตของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ชมอีกด้วย

หอระฆัง

         เป็นหอระฆังที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร มีน้ำหนักถึง 13 ตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร เชื่อกันว่า ถ้าผู้ใดได้มาเคาะตีระฆังใบใหญ่ ณ วัดแห่งนี้ จะเป็นสิริมงคลกับชีวิต เสริมความโชคดี จะไ้ด้มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนดั่งเสียงระฆังนั่นเอง

พระพุทธป่าเลไลยก์

“พระพุทธป่าเลไลยก์” พระประธานในพระอุโบสถ อยู่ในอิริยาบถนั่งบนก้อนหิน ห้อยเท้าทั้งสองข้างลง มีช้างหมอบถือน้ำและลิงหมอบถือรวงผึ้งยื่นถวายอยู่ข้างหน้า เป็นพระประจำวันเกิดของวันพุธกลางคืน เชื่อกันว่า หากได้มาสักการะขอพร จะทำให้ชีวิตได้พบเจอแต่ความสุข ความเจริญ หลุดพ้นจากความทุกข์และภัยอันตรายทั้งปวง 

ประตูเฮง

“ประตูเฮง” หรือ “โขลนทวาร” ตั้งอยู่หน้าทางเข้าพระวิหารหลวง เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีอยู่เพียง 2 วัดในประเทศไทย ที่มีประตูเฮง คือ วัดโพธิ์และวัดกัลยาณมิตร เชื่อกันว่า การเดินลอดผ่านซุ้มประตูนี้จะเป็นการเสริมสิริมงคล  และขจัดสิ่งอัปมงคลออกไป  ก่อนที่จะเข้าไปในพระวิหารหลวง

องค์ทีตี่แปะบ้อ

องค์ทีตี่แปะบ้อ หรือเทพยดาฟ้าดินที่ชาวจีนนับถือ มีความเชื่อว่า สามารถดลบันดาลความร่มเย็นเป็นสุข ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และการสักการะองค์ทีตี่แปะบ้อ ถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของชาวจีนอีกด้วย

กำปั่นโบราณ

          “กำปั่น” หรือ “หีบใส่สมบัติ” ของเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (เจ้าสัวโต) ตั้งอยู่ตรงหน้าองค์หลวงพ่อโต มีไว้สำหรับให้ผู้คนที่มาทำบุญได้หยอดเหรียญและขอพร เชื่อกันว่า จะทำให้ประสบความสำเร็จในการค้าขาย มีความมั่งคั่งร่ำรวย โชคลาภมากมี เงินทองไหลมาเทมา

พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต หรือหลวงพ่อซำปอกง)

พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ “หลวงพ่อโต ซำปอกง” พระประธานในพระวิหารหลวง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก  ผู้คนนิยมมากราบสักการะขอพรในเรื่องของโชคลาภ การทำมาค้าขาย การเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย และขอให้มีมิตรภาพที่ดี ได้รับไมตรีจิตจากผู้ที่พบเจอ

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนจะมากราบไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อโต ซำปอกง ที่วัดกัลยาณมิตรกันหนาแน่นเป็นพิเศษ และนำเทียนแดงคู่ที่ทางวัดจัดไว้ให้มาทำพิธีไหว้เทพเจ้า เชื่อกันว่า จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล มีความสุขความเจริญ โชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสาย