สีดอกบอกทรัพย์

ดอกไม้สีแดง

เสริมเรื่องโชคลาภ ความมั่งคั่ง และความเป็นสิริมงคล หากประดับแจกันด้วยดอกไม้สีแดงจะทำให้เกิดความโชคดี มีพลังอำนาจ และประสบความสำเร็จสมหวังดังใจ

ดอกไม้สีม่วง

เสริมเรื่องการเงิน ช่วยดึงดูดทรัพย์ให้เข้ามาประดับแจกันด้วยดอกไม้สีม่วงแล้วจะทำให้เกิดสมาธิมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นสีที่สื่อความหมายถึงการเคารพนอบน้อมความอ่อนไหวและมีความเห็นอกเห็นใจกัน

ดอกไม้สีเหลือง

เสริมเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง ชื่อเสียงเกียรติยศลือเลื่อง ดอกไม้สีเหลืองสื่อให้เห็นถึงแสงสว่าง สติปัญญาและความหวัง ส่งผลให้มีจินตนาการที่ล้ำเลิศ

ดอกไม้สีชมพู

เสริมเรื่องความรัก ความมีเสน่ห์ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างดอกไม้สีชมพูจึงสื่อความหมายถึงความอ่อนโยนนุ่มนวล การดูแลเอาใจใส่ และเป็นที่รักของผู้คน

ดอกไม้สีขาว

เสริมเรื่องสุขภาพ ความสุข ความเจริญเป็นสีที่สื่อความหมายถึงความบริสุทธิ์ จริงใจเรียบง่าย หากประดับด้วยดอกไม้สีขาวแล้ว จะมีพลังที่ช่วยสร้างความสมดุลให้กับชีวิต ทำให้รู้สึกปลอดภัย มีจิตใจสงบสุข

ดอกไม้สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน

เสริมเรื่องความเมตตาเอ็นดู ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่ ทั้งยังเป็นสีที่แสดงถึงความห่วงใย หากประดับด้วยดอกไม้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินแล้ว จะทำให้รู้สึกถึงความสดใส ปลอดโปร่งโล่งสบาย

ดอกไม้สีเขียว

เสริมเรื่องความอุดมสมบูรณ์ อยู่ดีกินดี เป็นสีแห่งความชุ่มชื่น การประดับด้วยดอกไม้สีเขียวจึงให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติสื่อถึงการเติบโตงอกงามและการเยียวยาจิตใจที่ดี


*แนะนำว่าดอกไม้ในแจกันเป็นดอกอะไรก็ได้ จะใส่ 3 สี 5 สี หรือ 7 สีก็ได้ ซึ่งแต่ละสีมีความหมายแตกต่างกันไปตามเรื่องราว ใครอยากเสริมเรื่องอะไร ให้จัดดอกไม้สีนั้น ๆ ลงในแจกัน