อยากมีหวานใจ ให้ทำตามนี้

ใครที่กำลังโสด อยากมีคู่ อยากมีคนรู้ใจ สมหวังในความรัก อยากพบเจอคู่ครองที่ดี ให้ทำตามนี้

เวลาไปวัดให้ทำบุญถวายของที่เป็นคู่ ไม่ว่าจะเป็น

-เทียนคู่

-ตะเกียบ

-ช้อนส้อม

-รองเท้า

หรืออะไรก็ตามที่เป็นคู่ ให้ทำบุญถวายพระพร้อมกล่าวตามนี้คำกล่าวขอพร

ข้าพเจ้า ชื่อ….นามสกุล…. ขอถวาย…

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

ขอให้ผลกุศลในครั้งนี้จะส่งผลให้ข้าพเจ้า

พบเจอแต่คนที่ดี คนที่จริงใจ ไร้คนคิดร้าย

มีคู่หมายที่ดี มีแต่ความสุข มีแต่ความสมหวัง

ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

เชื่อว่าผลบุญที่เราได้ทำก็จะส่งผลให้เราชีวิตดีขึ้น พบเจอแต่สิ่งที่ดี พบเจอในสิ่งที่ใจคาดหวัง

สมหวังในสิ่งที่ต้องการ พบเจอเนื้อคู่ เจอคนรู้ใน และพบเจแความรักที่ดี