🔸ถวายปัจจัยชำระหนี้สงฆ์

ทำบุญช่วยชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายภายในวัด  เสริมให้มีเงินไม่ขาดมือ แต่ขอให้ทำตามกำลังศรัทธา ไม่ลำบาก

🔸ถวายรองเท้า 

การถวายรองเท้าเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องเท้าจากการบาดเจ็บ เปรียบเป็นพาหนะ  เพื่อเสริมความก้าวหน้า ก้าวผ่านสิ่งต่าง ๆ ให้ชีวิตดีขึ้น

🔸ถวายอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง

การถวายดวงไฟหรืออุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง จะส่งเสริมเรื่องของการงาน การเงิน ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ชีวิตไม่ตกอับมืดมน มีแสงสว่างนำทาง

🔸ถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด

การถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด แปรงขัดพื้น ฯลฯ จะเสริมเรื่องของชีวิตที่ติดขัด ติดปัญหาอยู่ ให้มีหนทางเบาบางลง

🔸 ถวายสังฆทานยา

 ยาที่นำไปถวายจะต้องเป็นยาที่จำเป็น ส่วนใหญ่ประกอบด้วยยาสามัญประจำบ้าน ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น สำหรับการถวายสังฆทานยา เพื่อเสริมเรื่องสุขภาพและอายุยืนยาว ไม่เจ็บ ไม่จน