อัญมณีมงคล ปี 2567

1.หยก

เสริมความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง และสติปัญญา รวมถึงความโชคดี เป็นอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับคนจีนมาช้านาน เป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรม 5 สิ่ง คือ เมตตา สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม และ สติปัญญา

2.อัญมณีสีฟ้า

อัญมณีสีฟ้า หรือ พลอยธรรมชาติส่งเสริมเรื่องความสงบสุข สุขภาย สบายใจ เหมาะในวันที่เจอเรื่องราวความทุกข์ ไม่สมหวัง จะทำให้คุณ พบเจอกับทางออกที่ดีได้รวดเร็ว

3.มุก

เสริมด้านความรัก ส่งเสริมให้ผู้ที่อาภัพเรื่องความรัก มีเสน่ห์ดึงดูดมากขึ้น ได้พบเจอกับความรักที่ไช่ และส่งเสริมด้านอารมณ์ให้สมดุล

4.ทับทิม

ส่งเสริมเรื่องความเชื่อมั่นความเข้มแข็งไม่อ่อนแอ ไม่โดนหลอกหรือโดนเอาเปรียบง่าย ๆ ทำให้ผู้ใช้กล้าคิดกล้าตัดสินใจในทางที่ถูกมากขึ้น