ไข่มุก (Pearl) แคล้วคลาดปลอดภัย

ทับทิม (Ruby) เสริมความมั่งคั่ง

ไพลิน (Blue Sapphire) เรียกทรัพย์

เพชร (Diamond) เสริมอำนาจบารมี

บุษราคัม (Yellow Sapphire) เสริมบริวาร