การเตรียมของไหว้ในวันตรุษจีน ควรเลือกสิ่งที่เป็นมงคล มีความหมายดี เพื่อเสริมส่งให้ปีนี้ชีวิตมีแต่ความ สุข สมบูรณ์ และความสำเร็จ

อาหารไหว้ตรุษจีน

ไก่ หรือ เป็ด ทั้งตัว – ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

ปลาทั้งตัว – ความสมบูรณ์แบบทุกด้าน

หน่อไม้ – เติมเต็มความสุข

เส้นหมี่ – ชีวิตที่มั่นคงยืนยาว

สาหร่ายสีดำ – เสริมเงินทอง

เกาลัด – เสริมความรัก

เม็ดบัว – ลูกหลานสืบทอดได้เจริญ