บันไดทางเข้าร้านค้าเปรียบเสมือน “ปากทางทรัพย์” หากบันไดมีขนาดที่เล็กแคบจนเกินไป จะทำให้ปากทรัพย์มีปัญหา ส่งผลให้การเงินติดขัด การค้าขายไม่รุ่งเรือง

แนะนำให้ขยายบันไดให้กว้างขึ้นเพื่อเปิดปากทรัพย์รับโชคลาภ จะช่วยกระตุ้นทรัพย์สำหรับธุรกิจได้ดี