ฮวงจุ้ย ‘บันไดลูกตั้ง’ (บันไดอุบัติเหตุ)

“ระวัง” บ้านไหนมีบันไดลูกตั้งไม่เท่ากัน อาจส่งผลเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพได้

บ้านไหนที่ขั้นบันไดลูกตั้งมีความสูงที่ไม่เท่ากัน สูงบ้างต่ำบ้าง เขาเรียกว่า บันไดอุบัติเหตุ ถือว่าไม่ดี จะส่งผลเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วยบ่อย แต่ถ้ามองตามหลักวิทยาศาสตร์ คือจะมีโอกาสก้าวพลาด หรือ ก้าวสะดุดหกล้ม

ควรปรับแก้ ความสูงหรือต่ำให้มีความเท่ากันทุกขั้นจะดีกว่า

ฮวงจุ้ย “บันไดลูกนอน” 

(บันไดเศรษฐี – บันไดยาจก)

ลักษณะบันไดที่ดีต้องเป็น “บันไดเศรษฐี” คือ เมื่อเจ้าของบ้านเหยียบขึ้นไปจะต้องรู้สึกมั่นคง เหยียบแล้วหน้าบันไดเหลือล้นเท้า แสดงว่าจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้

แต่ถ้าเหยียบแล้วส้นเท้าเลย จะถือว่าเป็น “บันไดยาจก” อยู่แล้วมีปัญหา 

บ้านไหนที่มีบันไดแนวนอนไม่เสมอกัน ขั้นบันไดกว้างบ้างแคบบ้าง ถือว่าไม่ดี จะส่งผลเรื่องปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วยบ่อย

จำนวนขั้นบันได จะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ก็ได้ แต่ขอให้บันไดลูกนอนมีขนาดที่ไม่แคบจนเกินไป