ฮวงจุ้ยบันไดน้ำใต้บันไดเสริมทรัพย์ 

บันไดเปรียบเสมือนมังกร หากมีบ่อน้ำหรือบ่อปลาอยู่บริเวณใต้บันได เชื่อกันว่า จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับเรา เพราะการแหวกว่ายของฝูงปลาหรือการไหลเวียนของน้ำเป็นพลังงานที่ดี เปรียบเสมือนการหมุนเวียนของเงินทอง ทรัพย์สินต่าง ๆ ให้เข้ามา 

แต่ถ้าหากใครไม่มีพื้นที่สามารถหา “ภาพน้ำ” หรือ “ภาพปลาคาร์ป” มาติดไว้ตรงบริเวณใต้บันไดก็ได้ เพียงเท่านี้ก็จะเป็นการเสริมทรัพย์เสริมฮวงจุ้ยใต้บันไดที่ดีได้เช่นกัน