เคล็ดลับการกระตุ้นความเฮงด้วยน้ำพุ น้ำล้น น้ำผุด สำหรับธุรกิจ

สำหรับธุรกิจและความงามทุกประเภท

เวลาเปิด  07 : 45

เวลาปิด   18 : 00

สำหรับธุรกิจโฆษณา วงการบันเทิง

ดารานักร้องศิลปิน

เวลาเปิด  09 : 45

เวลาปิด   18 : 00

สำหรับธุรกิจขนส่ง ทุกประเภท

เวลาเปิด  08 : 10

เวลาปิด   18 : 00

สำหรับธุรกิจโลหะทุกประเภท

เวลาเปิด  08 : 25

เวลาปิด   18 : 00

สำหรับธุรกิจโรงแรม

เวลาเปิด  06 : 00

เวลาปิด   18 : 00

สำหรับธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบ้านจัดสรร

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เวลาเปิด  09 : 00

เวลาปิด   18 : 00

สำหรับธุรกิจสีเทาทุกชนิด

เวลาเปิด  10 : 00

เวลาปิด   22 : 10

สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำ หรือมีน้ำเป็นส่วนประกอบทุกชนิด

เวลาเปิด  07 : 55

เวลาปิด   17 : 55

สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำ หรือมีน้ำเป็นส่วนประกอบทุกชนิด

เวลาเปิด  08 : 08

เวลาปิด   18 : 08

ศาสตร์ของอาจารย์มีพุทธคุณเพียง 5%  อีก 95% คือมานะตน

ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร