เคล็ดลับการจัดวางภาพคู่รัก

  1. ภาพคู่รักไม่ควรอยู่ในห้องนอนควรอยู่ระหว่างทางขึ้นบันได

ห้ามนำไปติดที่ห้องนอนเด็ดขาด โดยเฉพาะเหนือหัวเตียง

เนื่องจากภาพชุดแต่งงานของเจ้าสาวที่ยาว หรือแม้กระทั่งการใส่รองท้า

เปรียบเสมือนการปกคลุมและเหยียบย่ำเราตลอดเวลาที่นอน

หากต้องการติด แนะนำให้ติดทางขึ้นลงบันไดแทนจะดีที่สุด