เคล็ดลับปรับฮวงจุ้ย “สิ่งของแตกร้าว” จัดวางอย่างไรให้เหมาะสม ?

ตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว สิ่งของที่มีรอยแตกร้าวไม่ควรจะถูกวางประดับตกแต่ง
อยู่ในบริเวณบ้านเพราะจะส่งผลที่ไม่ดีต่อผู้อยู่อาศัยหรือคนในครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเงินหรือการทะเลาะเบาะแว้งกัน


แต่ถ้าหากจะมีการประดับตกแต่งด้วยสิ่งของที่มีรอยแตกร้าวแล้ว สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจกลางคืนหรือสถานที่ที่ทำให้ผู้คนต้องมาใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก เช่น บ่อน คาสิโน ผับ บาร์หรือธุรกิจขายส่งต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นกิจการที่ทำให้มีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายที่สูงและมีเม็ดเงินหมุนเวียนอย่างมหาศาล