เคล็ดลับล้างเคราะห์ 2566

บริเวณหน้าบ้านเปรียบเสมือนปากทรัพย์

เป็นจุดรับพลังงานที่ดี เชื่อกันว่า การล้างหรือทำความสะอาดหน้าบ้านก็เปรียบเสมือนกับการได้ล้างเคราะห์ล้างปัญหาล้างสิ่งที่ไม่ดีให้หมดสิ้นไป และถือเป็นการเรียกรับสิ่งดี ๆ ให้เข้ามาสู่ตัวบ้านทั้งเรื่องการเงิน การงาน และโชคลาภ ตลอดทั้งปี 2566 นี้ 

1. ล้างเคราะห์ ลดปัญหาด้วยการขัดหน้าบ้าน 

ทำการขัดพื้นหน้าบ้านด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดทั่วไปและในขณะที่ขัดล้างบริเวณหน้าบ้านให้กล่าวว่า “ขอให้สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่เป็นปัญหาไหลออกไป ขอให้ขจัดหนี้สิน ขจัดคนไม่ดี ขจัดโรคภัยต่าง ๆ และขอให้เรื่องราวร้าย ๆ ทั้งหมดจงไหลออกไป ไหลออกไป ไหลออกไปให้หมดสิ้น” หลังจากนั้นใช้น้ำสะอาดล้างให้ทั่วบริเวณพื้นหน้าบ้าน 

2. เปิดทรัพย์รับโชคด้วยน้ำแช่ใบทับทิม 

หลังจากที่ล้างทำความสะอาดหน้าบ้านด้วยน้ำปกติแล้วให้นำ “ใบทับทิม” จำนวน 3 ใบ มาแช่ลงในถังน้ำเป็นเวลา 3 นาที เสร็จแล้วให้เทน้ำล้างทำความสะอาดหน้าบ้านอีกครั้ง พร้อมตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าวว่า “ขอให้สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้ ขอความเป็นมงคลจงเกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้ ขอให้มีโชคลาภ มีทรัพย์สิน มีเงินทอง มีการงานมั่นคง และอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ” ถือเป็นการล้างด้วยน้ำสุดท้ายในการทำความสะอาด