เคล็ดลับสายมู สู่การโกอินเตอร์

อธิษฐานกับศาลหลักเมือง

ให้ทานไปกราบสักการะ ณ ศาลหลักเมือง ที่ไหนก็ได้ที่ท่านสะดวก โดยให้ท่านตั้งจิตอธิษฐาน แล้วกล่าวคำขอตามนี้ว่า “ข้าพเจ้าขออนุญาตออกนอกประเทศ เพื่อไปทำงานเพื่อทำมาหากิน เพื่อจะกลับมาเลี้ยงครอบครัวของข้าวเจ้า สาธุ”

หากไม่สะดวกไปที่ศาลหลักเมือง

ให้เราซื้อรูปปั้นช้างหรือรูปปั้นม้าไปถวาย ณ ศาลพระภูมิหรือศาลพระพรหมใกล้บ้านของท่าน เพราะช้างกับม้าเปรียบเสมือนการเดินทาง การถวายสิ่งนี้จะช่วยเสริมโชคเสริมดวงในเรื่องการเดินทาง