ในปี2563นี้ ควรจะเสริมเรื่อง การงานและการเงินโดยการจัดวางองค์พระสังกัจจายน์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและส่งผลดีต่อการงานและการเงิน ดังนี้