ไม่ว่าใครที่เพิ่งพ้นโทษ พ้นคดี เพิ่งออกจากเรือนจำ แล้วอยากจะล้างสิ่งไม่ดีที่เคยทำผิดพลาดไว้ในอดีตให้หมดมลมิน พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ เหมือนได้เป็นคนใหม่ มีชีวิตใหม่ที่ดี อาจารย์มีเคล็ดลับมาแนะนำค่ะ

1.เปลี่ยนเสื้อผ้า

เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ ใส่ชุดใหม่ๆ  แล้วนำเสื้อผ้าที่เคยมีไปบริจาคให้แก่ เด็กยากไร้ ผู้ที่ขาดแคลน การเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่จะช่วยเสริมให้เรารู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เสริมการมีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และการบริจาคสิ่งของจะส่งผลดีกลับมาสู่ตัวเราเอง จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้น ได้รับพลังงานบวก

2.เปลี่ยนรองเท้า

เปลี่ยนรองเท้าใหม่เพื่อเสริมเรื่องความเจริญก้าวหน้า การก้าวไปข้างหน้า ซึ่งจะช่วยส่งผลดีกับชีวิต ทำให้ตัวเราเองไม่รู้สึกเหมือนเดินย่ำอยู่กับที่

3.เปลี่ยนลายเซ็น

ลายเซ็นเปรียบเสมือนรูปแบบในการใช้ชีวิต เมื่อถึงจุดที่อยากเปลี่ยนตัวเอง อยากเริ่มต้นสิ่งใหม่การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงลายเซ็นนั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเสริมเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น  

4.เปลี่ยนธุรกรรมทางการเงิน

การเปลี่ยนธุรกรรมทางการเงิน เช่น การเปิดบัญชี ใหม่ เพื่อเริ่มใหม่แและเป็นการได้วางแผนชีวิตทางการเงินของตัวเองในระยะยาว การเปลี่ยนจะเสริมโชคลาภในเรื่องของเงินและความมั่นคง

5.ขอขมาบุพการี

การกราบเท้าขอขมาบุพการีเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ควรทำในวันที่อยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลกับชีวิต หลังจากนี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง สิ่งใดที่เรากระทำลงไป ทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ เป็นเหตุที่ทำให้บิดา – มารดา และ ผู้มีพระคุณ ไม่สบายใจ ถือเป็นโอกาสดีในการกราบไหว้เพื่อขอขมาและขอพรเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ

กรณีบิดา – มารดา เสียชีวิตไปแล้ว หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน สามารถเปลี่ยนเป็นปู่ย่าตายายแทน ถ้าไม่มี ให้หาครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักขอขมา และขอพรจากท่านแทนก็ได้ 

วันที่ได้พ้นโทษ พ้นคดี นับเป็นวันเริ่มต้นใหม่ที่เหมาะแก่การเปลี่ยน โดยเฉพาะการเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม หรือเปลี่ยนสิ่งที่เคยมีอยู่ให้เป็นสิ่งใหม่ ทำได้แค่ช่วยเสริมชะตา แต่วิธีที่ดี คือ ต้องไม่ประมาท มีสติ และรอบคอบในการใช้ชีวิต