เคล็ด(ไม่)ลับ ปรับฮวงจุ้ยบ้าน “คนมีคู่” 

“วางของเป็นคู่ ห้ามอยู่โดดเดี่ยว”

สิ่งของต่าง ๆ ภายในบ้านให้จัดวางไว้เป็นคู่ 

เช่น ตุ๊กตา รูปปั้นสัตว์ และของตกแต่งบ้าน 

โดยเฉพาะของที่จะต้องวางเป็นคู่

ห้ามแยกวางอยู่เดี่ยว ๆ โดยเด็ดขาด 

ถ้าสิ่งของมีการแตกหัก แตกร้าว หรือชำรุด 

ควรหาชิ้นใหม่มาวางเสริมให้ครบคู่ ถ้าหาไม่ได้ให้เก็บออก ไม่แนะนำให้ใช้ต่อ

เมื่อทุกอย่างครบคู่ จะช่วยเสริมเติมเต็มเรื่องความรัก 

ครอบครัวอุดมสมบูรณ์ ทำให้ชีวิตคุณมีแต่ความสุข