เคล็ด (ไม่ลับ) เสริมเฮงจากเลขท้ายบัตรประชาชน ส่งท้ายปี 2566

ดูเลขท้ายบัตรประชาชนของคุณแล้ว ถวายของวัด เสริมเฮง ตามเคล็ดลับนี้

เลข 0

ถวายถังขยะ

เลข 1

ถวายขันตักน้ำ

เลข 2

ถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด

เลข 3

ถวายเซ็ตหลอดไฟ

เลข 4

ถวายพรมเช็ดเท้า

เลข 5

ถวายกระเบื้องหลังคา

เลข 6

ถวายรองเท้าแตะ

เลข 7

ถวายอิฐ หิน ดิน ทราย

เลข 8

ถวายค่าน้ำ ค่าไฟ

เลข 9

ถวายปูนซีเมนต์