1. เตรียมตู้เซฟเล็ก ๆ หรือกล่องที่มีฝาพับเล็ก ๆ จำนวน 1 กล่อง

2. เตรียมแบงก์ 20 ที่มีเลข 8 อยู่ในทุก ๆ ใบ จำนวนทั้งหมด 5 ใบ

3. นำแบงก์มาเรียงกันให้คล้ายพัด แล้วทำการพับลง หนีบด้วยคลิปหนีบกระดาษจำนวน 5 ตัว

4. นำแบงก์ที่พับมาวางไว้ตรงปากกล่องหรือตู้เซฟ แล้วทำการปิดฝาโดยให้เงินล้นออกมา

      แนะนำ

ให้นำตู้เซฟไปวางไว้ในห้องนั่งเล่นหรือบริเวณเคาน์เตอร์ร้านค้าจะถือว่าดี เปรียบเสมือนการมีเงินที่ล้นเหลือ ช่วยเรียกทรัพย์ ดึงดูดทรัพย์ให้เข้ามา เป็นเคล็ดลับดี ๆ สำหรับคนที่ทำธุรกิจร้านค้า