ถ่ายรายการเสร็จแล้ว หัวเราะทั้งรายการ 🤣🤣😀😀😀

ขอบคุณพี่นี่โน่ และ ซาร่า พิธีกรที่น่ารัก