เป็นหนึ่งเรื่องลายเซ็น “ส” ตัดถุงทรัพย์ – ฉบับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร