เป็นหนึ่งเรื่องลายเซ็น “ร” อาภัพรัก – ฉบับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร