เลือกให้ปัง ไม่พังก่อนเปิด

เลือกทำเลที่ตั้งแบบนี้ ปัง!

จุดสำคัญในการเลือกคือ ประตูทางออกของร้าน ต้องไม่มีสิ่งรบกวนสายตาไม่มีเสาต้นใหญ่ หรือสิ่งกีดขวางทางประตูเป็นอันขาด เพราะเปรียบเสมือนทางเดินทรัพย์ ทางเข้าออกต้องโปร่งที่สุด เพื่อให้เป็นทางเข้าของเงิน

เลือกทำเลที่ตั้งแบบ พัง!

เลือกทำเลเปิดร้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก ซับซ้อน มีทางเข้าที่ลำบากการเลือกทำเลที่ห่างไลจากแหล่งชุมชนหรือย่านที่อยู่อาศัย ก็ทำให้ลูกค้าเข้าถึงเราได้ยาก แต่ในการเปิดร้านในปัจจุบัน ก็ไม่เสมอไป ถึงจะอยู่ในแหล่งที่ห่างไกล  แต่เรามีการทำการตลาดที่ดีรู้จักช่องทางในการโปรโมทตามสื่อต่าง ๆ ก็เป็นการช่วยให้ร้านของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นได้ไม่ยาก