เส้นวงกลมกับความเครียด ฉบับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร