เหล่าทาสต้องรู้ ชื่อมู ๆ ของสัตว์เลี้ยง

     ความเชื่อของคนโบราญ การตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง มักตั้งชื่อให้มีความหมายที่ดี ยกตัวอย่างเช่น ตั้งชื่อที่ขึ้นต้นว่าทอง ถือว่าดี เช่น ทองขาว ทองดี ทองสุข เพราะทองเป็นของมีค่า สื่อถึงความมั่นคง คนสมัยโบราณจึงนิยมที่จะตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงให้มีคำมงคลในชื่อ เชื่อว่าเป็นการเสริมความสิริมงคลให้แก่ผู้เลี้ยง เพิ่มบารมี มีบริวารที่ดี พบเจอแต่สิ่งที่ดี

ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เรารัก ส่วนมากเราจะเรียกให้มาหามากกว่าไล่ไป เช่น ทองขาวมา ทองมาหา เชื่อว่าเป็นการเรียกทอง เรียกสิ่งดีดีเข้ามา