เอาใจสายมู D.I.Y สายคล้องแมสเสริมมงคล

ฉบับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. สายคล้องสีต่างๆ
  2. กระดุมสีต่างๆ
  3. เข็มและด้าย

ขั้นตอน

1.เลือกสีของสายคล้อง โดยเลือกสีตามที่ชอบ หรือเลือกสีตามเรื่องที่เราต้องการจะเสริมในเรื่องนั้น

2.ให้นำกระดุมมาประดับบนสายคล้อง อยากจะเพิ่มเติมเรื่องอะไร ก็ให้เติมสีนั้นลงไป

เพราะตามความเชื่อ กระดุม เปรียบเสมือน การเชื่อมต่อ

3. จากนั้นให้เย็บกระดุมเข้ากับสายคล้องแมสเข้าด้วยกันเพียงเท่านี้ก็จะมีความเป็นมงคลแล้ว

ความหมายของสี

สีแดง = ความรัก

สีเหลือง = ความก้าวหน้า

สีน้ำเงิน = รับทรัพย์

สีส้ม = ความโชคดี

สีเขียว = ความอุดมสมบูรณ์

สีม่วง = ดึงดูดทรัพย์

สีน้ำตาล = ความเข้าใจ

สีขาว = ความสุขความเจริญ

สีดำ = อำนาจบารมี

 

ศาสตร์ของอาจารย์มีพุทธคุณเพียง 5% อีก 95% คือมานะตน

ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร