แก้เคล็ดธุรกิจของมีคม 🔪🩸

ธุรกิจที่มีอุปกรณ์ของมีคมเป็นหลัก เช่น ร้านเครื่องมือการเกษตร ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ ร้านขายเนื้อสัตว์ ร้านขายอาหาร คลินิกเสริมความงาม ฯลฯ 

✨ นำใบมีด 108 ใบ มาห่อผ้าแดง และนำไปไว้ในลิ้นชักที่เก็บเงิน
** หากเป็นธุรกิจที่ต้องมีเลือดตกยางออก เช่น คลินิกเสริมความงาม โรงพยาบาล ให้นำใบมีดมาหักครึ่งก่อนห่อด้วยผ้าแดง

✨ ปรับโทนของร้าน เน้นเป็นสีดำ หรือสีทอง 

*สีที่ไม่แนะนำคือสีขาว