แก้เรื่องรักคนกรุ๊ป B ด้วยวิธีถอนคำสาบาน

ใครที่อกหัก ใครที่รักคุด หรือไม่สมหวังในความรักบ่อย ๆ
อาจจะเป็นเพราะในอดีตเคยให้คำมั่นสัญญากับคนรัก
แบบไม่รู้ตัวหรือว่าลืมไปแล้ว
ทำให้คำมั่นสัญญาที่เคยมีให้กันไว้ยังคงอยู่
โดยที่ไม่ได้ยกเลิกหรือถอนคำสาบาน
ซึ่งส่งผลทำให้ความรักในปัจจุบันไม่เป็นดังที่หวังไว้

อาจารย์มีคำแนะนำ ให้เตรียมของไหว้ดังนี้

1 พาน

2 หมากพลู

3 ดอกรัก 5 ดอก (หรือพวงมาลัยที่มีดอกรัก 1 พวง)

นำของจัดใส่พานไปตั้งกลางแจ้ง พร้อมกรวดน้ำและกล่าวคำพูดดังนี้

คำกล่าว

“ข้าพเจ้า…(ชื่อ-นามสกุล)
หากตัวข้าพเจ้าเคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับคนรักว่าจะรักกันตลอดไป
จะไม่นอกใจ จะไม่เลิกรา จะอยู่ดูแลกัน
ขอให้ทุก ๆ พระองค์ ทุก ๆ ท่าน ทุกคนโปรดเมตตา
อโหสิกรรมแก่ตัวข้าพเจ้าด้วยการถอนคำสาบานเรื่องความรัก
และหากข้าพเจ้ามีเจ้าของติดตามมาแต่อดีต
ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวเหมือนคนทั่วไป
โดยขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่ติดตามคู่ในอดีต
ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ
หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรกรรมต่อตัวข้าพเจ้า
หรือตัวข้าพเจ้าเคยสร้างเวรกรรมต่อท่านไว้
ไม่ว่าจะชาติใด ภพใด ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ตัวข้าพเจ้า
และข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ท่านเช่นกัน
ขอให้คำมั่นสัญญาต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าเคยให้กับคนรักในอดีต
และปัจจุบันยุติต่อกัน ณ วันนี้เทอญ”


แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นต่างคนต่างได้เป็นอิสระ