โต๊ะบัญชีอยู่ใต้บันได มีผลต่อฮวงจุ้ยหรือไม่ ?

A : ไม่มีผลใด ๆ ถ้ามีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดีก็สามารถอยู่ได้