ใครมีไฝบริเวณนี้ เตรียมรับทรัพย์

ไฝที่เยื้องจากปลายจมูกด้านขวา

เป็นไฝเก็บเงินเก่ง มองการณ์ไกล

และใช้เงินกับสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้น

ไฝที่ริมฝีปากบนทางซ้าย

จะโชคดีในเรื่องการรับประทาน

หรือที่เรียกกันบ่อยๆว่า ลาภปาก