ใครอยากมีอำนาจบารมี ต้องมีเลขนี้ในทะเบียนรถ

เลข 6

มีความหมายว่าอำนาจบารมี เจ้าของคันนี้มักเป็นคนที่มีลักษณะภูมิฐาน ใครอยู่ด้วยก็รู้สึกเกรงใจ เป็นคนวางตัวดี พูดจาดีสามารถควบคุมคนได้ ส่งผลให้ตำแหน่งหน้าที่การงานมีแต่ความเจริญก้าวหน้า

เลข 66

คือการเป็นเจ้าคนนายคน ที่คอยปกป้องบริวาร และเป็นที่นับหน้าถือตาของสังคมที่ตนเองอยู่ ทำสิ่งใดการใดมักไม่ค่อยมีใครกล้าขัดแข้ง ขัดขา เพราะย่อมมีเส้นสาย หรือมีอำนาจเหนือคนอื่น

เลข 666

เสริมเรื่องความสำเร็จ ก้าวหน้า มองภาพรวมได้เหนือชั้นกว่าบุคคลทั่วไป เพราะการได้เป็นผู้มีอำนาจจะต้องมีความคิด การมองอ่านที่เฉียบคม

เลข 6666

มีความหมายที่ดี เช่นเดียวกับทะเบียนปกติ การนำเลขหกเข้ามาอีกสามตัว ส่งผลให้เมื่อถึงจุดนึง ผู้คนจะเคารพและให้เกียรติคุณด้วยตนเอง ให้มีอำนาจารมีแบบที่ไม่ต้องพยายามทำสิ่งใดเลย