การเตรียมของไหว้ในวันตรุษจีน ควรเลือกสิ่งที่เป็นมงคล มีความหมายดี เพื่อเสริมส่งให้ปีนี้ชีวิตมีแต่ความ สุข สมบูรณ์ และความสำเร็จ

ปีฉลู ปีราชาแห่งวัว หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ความแข็งแรง การไหว้ด้วยถั่วเสมือนได้มอบเครื่องเซ่นแก่ราชาแห่งวัว จะนำความก้าวหน้า  ความสมบูรณ์มาสู่ผู้ไหว้ ถั่วที่ใช้ไหว้มีดังนี้

ถั่วแดง  หมายถึง ความปรองดอง รักใคร่

ถั่วลิสง  หมายถึง การมีชีวิตที่ยืนยาว สมบูรณ์

เกาลัด  หมายถึง ความรัก

กระจับ (หลิงงจิวเอ๋อ) – ผลไม้มงคลของจีน หมายถึง  ความสุขความเจริญ

ถั่วเขียว  หมายถึง เจริญงอกงามทุกเรื่อง

ถั่วเหลือง  หมายถึง เพิ่มพูนเงินทอง

 

————————————————–

ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร