ไหว้พระใหญ่ 9 ใหญ่ในย่างกุ้ง

1.พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน

จุดที่น่าสนใจ : พระนอนองค์ใหญ่ ที่ขึ้นชื่อว่า  เป็นพระนอนที่สวยงามมากที่สุดองค์นึงของพม่า มีความยาวถึง 65 เมตร และตรงฝ่า พระบาท มีการสลักรูปมงคล 108 ประการ 

ลักษณะเด่นของ “หลวงพ่อตาหวาน” จีวรพลิ้วไหว ปลายเท้าเหลื่อมไม่เสมอกันเหมือนพระนอนทั่วไป และดวงตางดงามเหมือนท่านกำลังจ้องมอง หากจ้องดวงตาท่านรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูก

ทำไมต้องไปไหว้ ให้คุณด้านการมีเสน่ห์ สายมูที่การงานต้องพบปะผู้คน , ค้าขาย หรืองานบันเทิง

2.พระโกทัตจี

จุดที่น่าสนใจ : พระโกทัตจี (Koe Htat Kyee Buddha) พระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่สุดในย่างกุ้ง มีความสูงถึง 72 ฟุต คำว่า “โก” ในภาษพม่า แปลว่า “เก้า” หมายถึงความเจริญก้าวหน้า วัดโกทัตจี มีทั้งหมด 9 ชั้น มุงด้วยหลังคา 9 ยอด ทั้งสองข้างของทางเข้ามีรูปปั้นกบยักษ์และงู ตามตำนานกล่าวว่า “กบยักษ์กินงู” เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ “แห่งชัยชนะ”

ทำไมต้องไปไหว้ : สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่นิยมในการขอพระ เรื่องชัยชนะในด้านต่าง ๆ ให้กับตัวเอง

3.พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี

จุดที่น่าสนใจ : หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ มีความสูงใหญ่ที่สุดของเมียนมาร์ เข้ามาแล้วจะรู้สึกถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวพม่าเป็นอย่างมาก

ทำไมต้องไปไหว้ : พระปางมารวิชัย มีความเชื่อว่า หากได้กราบไหว้บูชาจะทำรอดพ้นแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง

4.มหามิงกะลาสู้ทองทิพย์พญาจี

จุดที่น่าสนใจ : จากชื่อก็เป็นสิริมงคลแล้ว มหาความหมายก็คือใหญ่ มิงกะลาความหมายก็คือมงคล สูตรป๋องปริยาจีนความหมายก็คืออธิษฐานสมปรารถนา หากใครมีสิ่งที่อยากจะสมปรารถนา ไม่ควรพลาดที่จะต้องกราบไหว้

ทำไมต้องไปไหว้ : ถ้ามากราบไหว้พระองค์นี้แล้ว มีมงคลยิ่งใหญ่และอธิษฐานสมปรารถนาขออะไรจะได้ตามคำขอ

5.วัดเจตุน พระเจตุนพญาจี

จุดที่น่าสนใจ : พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีความสูง 24 ฟุต 9 นิ้ว น้ำหนักรวมถึง 19,750 ชั่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1911 เป็นพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ของพม่าอายุราวร้อยกว่าปี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมียนมาร์อีกแห่งหนึ่ง

ทำไมต้องไปไหว้ : ให้โชคเรื่องการเงิน ปังสุดๆ ใครอยากมีโชคลาภด้านการเงินต้องที่นี่เลย

6.พระอรหันตามหาเต่งต่อจี

จุดที่น่าสนใจ : พาหะเทคโนโลยี สร้างมาในยุคของกษัตริย์ธรรมะเจดีย์ เมื่อ 500 กว่าปีที่แล้ว มีพระอรหันต์ 108 ทำพิธีและเทพธรรมที่โบสถ์ตรงนี้ครับ

ทำไมต้องไป : เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่อยู่ในโบสถ์เล็กๆ หากใครมาเที่ยวที่พม่า ก็สามารถแวะมาไหว้ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลให้ชีวิตได้

7.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

จุดที่น่าสนใจ : พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า ซึ่งความหมายของชื่อเจดีย์นี้ คำว่า ชเว แปลว่า “ทองคำ” เเละ ชเวดากอง เเปลว่า “เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง

ทำไมต้องไปไหว้ : อธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลได้ นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกมากมายบนชเวดากอง8.ชเวคองลองจี พระพุทธรูประฆังใหญ่

จุดที่น่าสนใจ : ที่นี่มีพระที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า 4 องค์ มี พระกกุสันโธพระโกนาคมน พระมหากัสสปะ  พระโคตมพุทธเจ้า  สาวกของพระพุทธเจ้า มีหน้าที่และบทบาทในการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำมาสั่งสอนแก่พุทธศาสนิกชนและปฏิบัติตามจริยวัตรอย่างถูกต้องเหมาะสม และยังมีพระพุทธรูประฆังใหญ่ ให้คนไปขอพรอีกด้วย

ทำไมต้องไป : ผู้คนส่วนใหญ่มักมาขอพรในเรื่องใหญ่ๆ เป็นส่วนมาก

9.ฉันตาจี

จุดที่น่าสนใจ : การมีโอกาสได้ไปสักการะสักครั้งในชีวิตก็ถือเป็นมงคลแก่ชีวิตฉันตาความหมายก็คือร่ำรวย จีก็คือใหญ่ แน่นอนว่าหากใครอยากสมหวังในเรื่องเงิน ก็ไม่ควรพลาดที่จะไปกราบไหว้

ทำไมต้องไปไหว้ : ท่านไหนก็แล้วแต่มากราบไหว้พระองค์นี้และจะร่ำรวยแบบยิ่งใหญ่ และพระองค์นี้ก็ผลัดได้ท่านได้ด้วย ( พัดให้สิ่งไม่ดีไม่ได้ออกไปพบแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาพักให้เราร่วมเรียนเป็นสุข )