จุดแรก ปากทางเข้าเปรียบเสมือนปากทางทรัพย์ ควรจะมีดวงไฟหรือโคมไฟประดับไว้ เพราะดวงไฟเปรียบเสมือนดวงตามังกร และแสงไฟคือตัวแทนของ “พลังหยาง” ที่ทำให้เกิดความสมดุลกับ “พลังหยิน” จึงถือว่าเป็นการกระตุ้นทรัพย์ที่ดี 

จุดที่สอง เมื่อเดินเข้ามาแล้ว ควรจะต้องมีกระจกหนึ่งบานติดไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งซ้ายมือหรือทางฝั่งขวามือก็ตาม เชื่อกันว่า กระจกจะช่วยสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไป และจะช่วยกระตุ้นโชคลาภ ทรัพย์สิน การเงิน และสิ่งดี ๆ  ให้เข้ามา