รวม 3 เทพ แห่งโชคลาภ

ใครที่อยากมีโชคมีลาภต้องดู!! คาถาบูชาเทพทั้ง 3 ท่องตามได้เลย!

1. เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยและมั่งคั่ง

คาถาบูชา

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

โอม ชัมภาลา จาเลนไน เยโซฮา

(3 จบ 5 จบ 9 จบ 12 จบ หรือ 13 จบก็ได้)

2. พระสังกัจจายน์ เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภ

คาถาบูชาพระสังกัจจายน์

กัจจานะจะมหาเถโร พุทโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ พุทธะสุภา สิตัง 

พุทธะตังสะ มะนุปปัตโต พุทธะโชตัง นะมามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง

ปิโยพรหม นะมุตตะโม ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทะริยัง นะมามิหัง 

สัพเพชะนา พะหูชะนา ปุริโสชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิจิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ3. พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จและโชคลาภ

คาถาบูชาพระพิฆเนศ (แบบเต็ม)

โอม ศรีคะเนศายะ นะมะ

ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ

เทวา มาตา ชากี ปะระวะตี ปิตามะหา เทวา

ละฑุวัน กาโกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอกทันตะ

ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห

มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะโก กายา

พามณะนะ โก กุตรระ เทตะ โกทินะ นิระ ทะนะ มายาฯ

โอม ศรีคะเนศายะ นะมะหะ