365 วัน 8 มหัศจรรย์ ประจวบคีรีขันธ์ เที่ยวได้ทุกวัน

มหัศจรรย์ที่ 1 ขอความแคล้วคลาด วัดห้วยมงคล .หัวหิน 

“หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่” ผู้คนมักจะมากราบสักการะขอพรเพื่อเสริมบารมี ปกป้องคุ้มครองให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย รวมถึงขอเรื่องโชคลาภเงินทองอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี “รูปแกะสลักช้างเอราวัณสามเศียร” ที่ผู้คนต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรและโยนเหรียญเข้าปากของช้างเอราวัณเพื่อความเป็นสิริมงคล

มหัศจรรย์ที่ 2 ขอตำแหน่งหน้าที่การงาน ศาลพระพรหม .หัวหิน

“พระพรหม” ผู้คนมักจะมาไหว้ขอพรในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงาน ความมั่นคง และความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ โดยหันพระพักตร์ออกไปทั้ง 4 ทิศ บริเวณตัวศาลรายล้อมด้วยบ่อดิน น้ำ ลม ไฟ ตามทิศทางต่าง ๆ มีความเชื่อกันว่าหากนำ “รูปปั้นกระต่าย” มาถวายที่ศาลแห่งนี้ จะทำให้ชีวิตและการงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด

มหัศจรรย์ที่ 3 ขอปัดเป่าภัยร้าย ค้าขายรุ่งเรือง วัดกุยบุรี .กุยบุรี

“หลวงพ่อในกุฏิ” นับเป็นเกจิอาจารย์ช่ือดังซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของชาวกุยบุรีเป็นอย่างมาก ผู้มีจิตศรัทธาส่วนใหญ่มักจะมากราบขอพรในเรื่องของการทำมาค้าขายรุ่งเรืองและปัดเป่าภัยร้ายให้พ้นไป เมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็มักจะนำพวงมาลัยมาถวายแก่องค์หลวงพ่อ

มหัศจรรย์ที่ 4 ขอให้สมหวังความรัก ศาลเจ้าแม่เกาะนมสาว .สามร้อยยอด

“ศาลเจ้าแม่เกาะนมสาว” ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ ไม่ไกลจากหาดสามร้อยยอด ผู้คนที่เดินทางมาที่เกาะแห่งนี้ส่วนใหญ่จะมาขอพรในเรื่องความรักและโชคลาภ ผู้ที่สมปรารถนาแล้วมักจะนำชุดชั้นในสตรีหรือชุดไทย และเครื่องสำอางมาถวายแก่องค์เจ้าแม่ 

มหัศจรรย์ที่ 5 ขอความมั่นคงเป็นหลักชัย ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ .เมือง

“องค์จตุโชค” ถือเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้คนมักนิยมมากราบขอพรในเรื่องความมั่นคงเป็นหลักเป็นชัยในชีวิตและปกปักรักษาให้อยู่รอดปลอดภัย เมื่อสมความปรารถนามักจะนำประทัดมาจุดเพื่อถวายแก่องค์จตุโชค

มหัศจรรย์ที่ 5.1 ขอให้ปราบมาร ขจัดอุปสรรค วิหารพระอุปคุต .เมือง

“องค์หลวงปู่พระอุปคุต” เป็นที่เคารพสักการะของชาวประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพุทธคุณโดดเด่นในเรื่องของการปราบมารและขจัดภัยร้ายทั้งหลาย นอกจากนี้ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรในเรื่องของการทำมาค้าขายรุ่งเรือง และขอให้ประสบความสำเร็จ ไร้ซึ่งอุปสรรคอีกด้วย

มหัศจรรย์ที่ 5.2 ขอความมั่งคั่งร่ำรวย เงินทองไม่ขัดสน วัดคลองวาฬ .เมือง

“พระเศรษฐีนวโกฏิ” เป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ชาวบ้านคลองวาฬหรือผู้คนทั่วไปให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ที่มาสักการะขอพรเชื่อกันว่า ท่านจะช่วยดลบันดาลให้มีความเจริญในโภคทรัพย์ มั่งคั่ง ร่ำรวย มีเงินทองใช้แบบไม่ขัดสน

มหัศจรรย์ที่ 6 ขอชัยชนะ สำเร็จสมหวัง วัดทางสาย .บางสะพาน

“พระพุทธกิตติสิริชัยองค์ใหญ่” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” และ “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมากราบไหว้ขอพรในเรื่องของการแข่งขัน ชัยชนะ และการประสบความสำเร็จสมหวัง ซึ่งวัดทางสายแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองเทวดา” เพราะมีความสวยงามอย่างยิ่ง

มหัศจรรย์ที่ 7  ขอให้ไร้โรคภัย ไร้เรื่องทุกข์ร้อนใจ วัดอ่างสุวรรณ .ทับสะแก 

“หลวงปู่ไทร” แกะสลักจากไม้ไทรอายุกว่า 200 ปี เป็นพระพุทธรูปสำคัญอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน เชื่อกันว่า หากใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องใดให้มากราบไหว้ขอพรจากท่าน โดยนำพวงมาลัยดอกไม้มาถวาย พร้อมชมความสวยงามของโบสถ์ไม้ตาลแกะสลักลวดลายจากไม้ตาลกว่า 10,000 ต้น

มหัศจรรย์ที่ 8 ขอให้มีโชคลาภเงินทอง วัดห้วยลึก .ทับสะแก

“หงส์ทองยักษ์” นักท่องเที่ยวหรือผู้มีจิตศรัทธาที่เดินทางผ่านไปมามักจะมาขอพรในเรื่องโชคลาภและเงินทอง เมื่อสำเร็จสมปรารถนามักจะนำกำไลหรือรูปปั้นหงส์มาถวาย เพราะมีความเชื่อกันว่า ที่ตั้งของวัดห้วยลึกแห่งนี้เป็นจุดชุมนุมของเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์