4 ศาลหลักเมือง ที่เดียวในไทย

1.ศาลหลักเมือง แม่จวง

ขอพรเรื่องการงาน ให้ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และเสริมอำนาจบารมี หรือให้มีบริวารที่ดี

ตั้งอยู่บนถนนเทพกระษัตรี ขาเข้าเมืองภูเก็ต ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง

2.ศาลหลักเมือง แม่สร้อยแก้ว

ขอพรโชคลาภ ความสำเร็จ และชัยชนะ ในเรื่องของการแข่งขันต่าง ๆ

ตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงทะเล บริเวณวัดพระขาว ซอยป่าสัก ซอย 4

3.ศาลหลักเมืองเจ้าแม่เกษิณี

ขอพรได้ ครั้งละหนึ่งเรื่องเท่านั้นแล้วคำขอจะสำเร็จสมปรารถนา

4.ศาลหลักเมือง แม่ดวง

ขอพรให้ความรัก สมหวัง ใครอยากได้ลูกชายให้มาขอที่นี่จะสมปรารถนา