5 เทคนิคดีดี ตั้งชื่อร้านเรียกทรัพย์

1.เลือกใช้คำที่มีความหมายในเชิงบวก
– ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ
– ดึงดูดให้คนเข้าหา

2.สะกดง่าย ออกเสียงไม่ยาก
– อ่านแล้วผู้บริโภคไม่สับสน
– ค้นหาชื่อในช่อง

3.สั้น กระชับ จำง่าย
– ความหมายเข้าใจขาย
– สื่อถึงประเภทสินค้าที่ขาย

4.มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ
– ใช้ภาษาวัยรุ่น ตามเทรนด์
– ใช้คำไทยผสมต่างประเทศ เพื่อดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่

5.ตั้งชื่อร้าน ตามหลักศาสตร์
– อ่าน ฟัง แล้วให้ความรู้สึกมงคล
– ใช้คำไทยผสมต่างประเทศ