5 ไอเดียจัดห้องพระ “จัดแล้วเสริมมงคล”

การเพิ่มฉากหลังด้วยรูปภาพ เป็นการสร้างบารมีเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบร่มเย็นและเสริมบารมี ส่วนรูปภาพที่ควรนำมาติดมักจะมีความเป็นมงคลเช่น ต้นโพธิ์  ดอกบัวหรือ เทวดาให้พร เป็นต้น

ควรมีผ้าม่าน กรณีข้างหลังเป็นหน้าต่างแล้วต้องการจัดวางโต๊ะหมู่บูชาพระ ให้ใช้ผ้าม่านมาปิดไว้ เพื่อบังแสงแดดไม่ให้เกิดความร้อนมากเกินไปและเพื่อความสวยงาม

ควรมีไฟส่องมายังองค์พระ นอกการจัดวางที่ถูกต้องแล้วการติดไฟเพื่อ ให้มีแสงสว่างก็สำคัญ ปรับตำแหน่งไฟให้ส่องมายังองค์พระ จะเสริมให้องค์พระดูมีบารมีมากยิ่งขึ้น และช่วยเสริมบารมีให้เราเช่นกัน

ควรมีพรมวางหน้าโต๊ะหมู่ ในห้องพระควรมีพรมวางไว้หน้าโต๊ะหมู่ สำหรับนั่งขอพรหรือสวดมนต์ ทำให้เราสามารถนั่งสบายขึ้นและปฎิบัติได้นานขึ้น

เปิดประตูไปควรเจอองค์พระ สิ่งสำคัญคือ เมื่อเปิดประตูห้องพระเข้ามาควรเจอองค์พระจะดีและเป็นมงคล เพื่อคนมาเห็นแล้วพร้อมสักการะ