7 บุญถวายแล้วเสริมฐานชีวิตมั่นคง การเงินมั่งคั่ง

1. ถวายสังฆทานน้ำ 

         เปรียบเสมือนกับการเติมเต็มชีวิตให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาแบบไม่ขาดสาย พบเจอแต่ความรุ่งเรือง มีจิตใจเบิกบานสงบสุข

2. ถวายปัจจัยชำระหนี้สงฆ์

         ทำบุญช่วยชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายภายในวัด  เสริมให้มีเงินไม่ขาดมือ แต่ขอให้ทำตามกำลังศรัทธา ไม่ลำบาก

3. ถวายหลอดไฟ

         การถวายดวงไฟหรืออุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง จะส่งเสริมเรื่องของ การงาน การเงิน ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ชีวิตไม่ตกอับมืดมน มีแสงสว่างนำทาง

4.ถวายกระเบื้อง หรือร่ม

         ทำบุญด้วยการถวายกระเบื้องหรือร่ม ส่งเสริมให้การทำงานที่ใหญ่โตได้สำเร็จโดยง่าย และจะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ไม่ร้อนกาย ร้อนใจ

5.ถวายข้าวสารอาหารแห้ง

การถวายข้าวสารหรืออาหารแห้งจะช่วยเสริมมีกินมีใช้ ไม่ขาดแคลน อุดมด้วยโภคทรัพย์ และหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง ครอบครัวมั่นคง

6.ถวายชุดเครื่องนอน

 การถวายชุดเครื่องนอน  จะช่วยเสริมให้เป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นเหนือผู้อื่น  ทำการงานใด ๆ ก็จะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมอ หรือทำสิ่งใดก็มักประสบความสำเร็จเสมอ

7 ถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด

         การถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด แปรงขัดพื้น ฯลฯ จะช่วยเสริมให้ไร้อุปสรรค ชีวิตที่ติดขัด ติดปัญหาอยู่ ให้มีหนทางเบาบางลง