7 ลายกระเบื้อง เสริมทรัพย์

ลายเหรียญจีน

เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความมั่งคั่งร่ำรวย ให้ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นมงคล เชื่อกันว่า จะเสริมเรื่องธุรกิจการค้าขายให้เจริญรุ่งเรือง ช่วยเรียกเงินเรียกทอง นำพาโชคลาภมาสู่ผู้อยู่อาศัย 

ลายเมฆหรือลายหินอ่อน

ให้ความรู้สึกสงบสุข ทำให้เกิดความสบายใจ เป็นสัญลักษณ์ของการมีสติปัญญา พรสวรรค์ ช่วยเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านมีไหวพริบปฏิภาณและมีจินตนาการที่ล้ำเลิศ เหมาะกับบ้านที่มีอาชีพที่ต้องใช้ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์

ลายธรรมชาติ

ทำให้เกิดความรู้สึกร่มรื่น เรียบง่าย ดูสบายตา เช่น ลายต้นไม้ ดอกไม้ ก้อนหินหรือใบหญ้า จะเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านมีจิตใจที่สดใสเบิกบาน อยู่ร่มเย็นเป็นสุขไร้อุปสรรค ปราศจากความทุกข์ต่าง ๆ 

ลายคลื่นน้ำ    

สื่อถึงความร่มเย็นเป็นสุขให้ความรู้สึกที่นิ่งสงบ ช่วยให้เกิดความใจเย็น มีสติมีความคิดที่รอบคอบ ไม่วู่วาม ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านรักใคร่กลมเกลียว ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ทำสิ่งใดก็ราบรื่นด้วยดี 

ลายเกล็ดปลา

ปลาเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวจีน เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ หากประดับด้วยกระเบื้องลายเกล็ดปลา เชื่อกันว่า จะเสริมให้มีโชคลาภ มั่งคั่งการเงิน และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน 

ลายเส้นตรง

ให้ความรู้สึกที่แน่วแน่ มั่นคงแข็งแรง เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรงเหมาะสำหรับบ้านที่ทำธุรกิจส่วนตัว จะช่วยเสริมให้กิจการเติบโตมั่นคงเจริญรุ่งเรือง 

ลายไม้ 

ให้ความรู้สึกที่อบอุ่น ดูทันสมัย ช่วยเสริมพลังงานที่ดี มีความสมดุลเชื่อกันว่า จะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลอดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ